Spring over menu
forside information lyd kontakt
Praktikpladsen - mødested for elever og virksomheder Login | Glemt adgangskode?

Praktikpladsen.dk er Undervisningsministeriets gratis elektroniske mødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne.

Som elev kan du finde alle virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever ved at klikke på "Søg praktikplads". Du kan sende ansøgninger fra systemet til virksomheder, der ønsker elever.

Som virksomhed kan du søge elever frem og vurdere disse ud fra elevernes beskrevne profiler. Du kan også annoncere efter elever.
Læs om vilkår for stillingsopslag her.

Elever

Virksomheder

Tip for nye brugere
Brugernavn og adgangskode kræves kun til sider markeret med en hængelås: kræver login

Sådan får du adgang til sider med hængelås:
Virksomheder
Elever
Vejledere på skoler og i faglige udvalg

Nyheder og opslag
Få svar på alle spørgsmål om praktik i erhvervsuddannelserne på praktikpladskampagnens hotline: Tlf. 3587 8801
Foto af pengeemu.dk kan virksomheder få information om ansættelse af elever.


28/08/2015
Godkendelser i Praktikpladsen efter eud-reformen

I forbindelse med EUD-reformen er godkendelser til gamle uddannelser ikke længere tilgængelige i Praktikpladsen. I de tilfælde, hvor gamle godkendelser ikke er blevet masseoverført til de nye uddannelser, og virksomhederne endnu ikke er blevet tildelt nye godkendelser, vil man opleve, at antallet er godkendelser er faldet væsentligt i Praktikpladsen ift. inden eud-reformen.

Hvis virksomhederne skal godkendes på ny, skyldes det typisk, at visse specialer er bortfaldet, eller at en uddannelse er væsentligt forandret, dermed har fagudvalgene ikke kunnet masseoverføre de gamle godkendelser til nyeste version. Det betyder desværre, at antallet af godkendelser på visse uddannelser fremstår meget lavt i Praktikpladsen.

Et væsentligt reduceret antal godkendelser findes under disse uddannelser/specialer:

- Detailhandel med specialer (specialet Salgsassistent, Kolonial, og godkendelser dertil, er bortfaldet)
- Elektriker (få godkendelser til hele uddannelsen)
- Finansuddannelsen (få godkendelser til uddannelsen)
- Handelsuddannelse med specialer (specialerne Kundekontaktcenter og Butiksmedhjælper, og godkendelser dertil, er bortfaldet)
- Kontoruddannelse med specialer (specialerne Kontorservice og Kundekontaktcenter og godkendelser dertil, er bortfaldet)
- VVS-energi (specialet VVS’er og godkendelser dertil, er bortfaldet)

Antallet af godkendelser til de nye versioner af uddannelserne forøges løbende, og kan forventes at stige støt i den kommende tid, men i øjeblikket er antallet af godkendelser til ovenstående uddannelser altså ikke på samme niveau som før eud-reformen.

Bemærk, at elever, der søger praktikpladser på de gamle versioner af uddannelserne, kan være nødt til at bede om assistance ift. at opklare om en konkret virksomhed stadig har en aktiv godkendelse fra den tidligere version af uddannelsen. De gamle godkendelser kan ses i EASY-P.