Spring over menu
forside information lyd kontakt
Praktikpladsen.dk – praktikpladser til fremtidens faglærte Login | Hjælp til login

Praktikpladsen.dk er under ombygning og vil få et nyt design i 2018. Denne ombygning vil ikke påvirke brugerne, som benytter løsningen i dag.

Elever

Virksomheder

Tip for nye brugere
Læs vejledninger om de vigtigste funktioner i Praktikpladsen.dk.

Oplever du problemer med Praktikpladsen.dk?
Kontakt supporten hos Styrelsen for It og Læring eller læs supportens artikler om Praktikpladsen.dk.
Nyheder og opslag
Praktikpladsen.dk er i december 2017 ændret, så funktionaliteten understøtter beslutninger fra Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser

Ændringerne omfatter
  • Virksomheder kan logge på med NemLog-in
  • Visse oplysninger i stillingsopslaget låses, når opslaget offentliggøres. Dette gælder valg af uddannelse og antal elever.
  • Stillingsopslag arkiveres, når ansøgningsfristen overskrides. Herefter indberettes opslaget til AUB som dokumentation for en evt. ansøgning om nedsættelse for ubesat praktikplads hos Praktikplads-AUB. Det er muligt herefter at oprette en kopi af opslaget i Praktikpladsen.dk.
  • Stillingsopslag kræver en forudgående godkendelse som praktiksted af det faglige udvalg.
  • Ansøgning om godkendelse som praktikplads giver nu mulighed for at linke direkte til en web-side hos det faglige udvalg. Herved spares en arbejdsgang for både virksomheder og faglige udvalg.